Je wordt langs alle kanten begeleid

In Kamers met Kansen 2Live is er volop aandacht voor hoe je wonen, werken en leren allemaal combineert. Want dat is wat je vraagt en wilt leren als je bij Kamers met Kansen 2Live komt leven. Kamers met Kansen 2Live gaat uit van de mogelijkheden die je hebt en dat je zelf vindt dat jouw leven een positieve draai kan gebruiken. Dat je daarin dus ook je eigen verantwoordelijkheid pakt.

In Kamers met Kansen 2Live word je waar nodig begeleid. Dat is immers de grondgedachte van Kamers met

Sjors van den Biggelaar
persoonlijk begeleider

Kansen; jou dat steuntje in de rug geven. De begeleiding heeft, als je het hele traject doorloopt, drie doelen voor ogen. Het eerste heet stabiliseren. Dat betekent bijvoorbeeld dat je uit een omgeving die negatief werkt wordt gehaald, dat je wordt geholpen met hoe je je schulden kunt oplossen, dat je een dagritme aanleert en dat je rekening leert houden met anderen. Het tweede is doorstromen. In staat zijn om in de nabije toekomst zonder hulp zelfstandig te wonen. En het derde doel is participeren. Oftewel meedoen op de arbeidsmarkt, een vak leren, vrijwilligerswerk doen. Om maar wat te noemen.

Jouw begeleidingsplan

Om de drie doelen te bereiken krijg je woonbegeleiding en (extra) individuele hulpverlening waar dat nodig is. Centraal in je woonbegeleiding en ondersteuning in opleiding en werk staat het begeleidingsplan. Zodra je in Kamers met Kansen 2Live komt, stel je samen met je eigen persoonlijk begeleider jouw begeleidingsplan op. Daarin wordt onder andere met je afgesproken op welke punten je extra hulp kunt gebruiken en welke instanties het beste zijn om je die hulp te geven. Naast je eigen traject is er in Kamers met Kansen 2Live overigens ook heel veel aandacht voor het samenleven met andere jongeren.

Vrijblijvend is dat allemaal niet. Het begeleidingsplan maakt deel uit van het contract dat je afsluit voor wonen, leren en werken. Je zet daar uit overtuiging en geloof in je eigen kunnen je handtekening onder. Ook ga je akkoord met onze huisregels ->> Lees huisregelement 2Live Den Bosch.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Om bij Kamers met Kansen 2Live te kunnen wonen, leren en werken, moet je aan verschillende voorwaarden voldoen. Dat klinkt streng, maar de voorwaarden zijn er om jou en je medebewoners de grootste kans van slagen te geven. Je hebt er immers niets aan om te struikelen, omdat je niet aan de voorwaarden voldoet. Onderstaand kun je puntsgewijs zien wat de voorwaarden zijn om aan het project mee te doen:

Marieke van den Heuvel persoonlijk begeleider

Je bent tussen de 17 en 25 jaar;
Je hebt een zorgindicatie/beschikking of verleningsbesluit van de gemeente;
Je wilt begeleid worden;
Je bent bereid en in staat je aan de huisregels van Kamers met Kansen 2Live te houden;
Je past in een woonvorm met andere jongeren, die een eigen kamer hebben en gebruikmaken van de gemeenschappelijke ruimtes. Anders gezegd; je bent sociaal vaardig genoeg om daar op een goede manier mee om te gaan;
Je hebt geen overheersende problemen met je gedrag of met verslavingen;
Je hebt de wil en het vermogen om binnen een half tot twee jaar door te groeien naar zelfstandig wonen;
Je staat of wordt ingeschreven als woningzoekende;
Je hebt overdag wat te doen (tenminste 24 uur per week). School, werk of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk;
Je bent gemotiveerd om binnen je eigen leerdoelen cursussen te volgen. Bijvoorbeeld over financiën, hoe je met budgetten omgaat en leren koken.

Is er plaats voor mij?

Wanneer je bij Kamers met Kansen 2Live terecht kunt, heeft te maken met de vraag of er plaats is. Logisch.   Als alle kamers bewoond zijn, moet je wachten totdat er een woonruimte voor je vrij komt. Daarnaast zijn er waarschijnlijk nog meer jongeren die op een plaats wachten. De wachttijd is momenteel drie tot zes maanden.

Klaar bij 2Live en wat dan?

Jeroen van Oss
persoonlijk begeleider

In de laatste maanden van je verblijf ben je onder andere bezig met reageren op aangeboden woonruimte. Dat kan zijn via Woonservice Den Bosch of Woonveste (voor sociale huurwoningen en studentenwoonruimte), via particulier aanbod of misschien wel anti-kraak. In sommige gevallen kan Kamers met Kansen 2Live voor de bewoners een beroep doen op de urgentieregeling.

Als jij nog niet helemaal klaar bent om op eigen benen te staan, kan je gebruik maken van 2Go. 2Go is onze vorm van ambulante zorg. Dat betekent dat je gemiddeld nog  1x per week contact hebt met je persoonlijk begeleider.

2018 PRIVACYREGLEMENT-website